مرکر آموزش از راه دور نوآوران

آخرین رویداد ها

telegram

سامانه موبایلی نوآوران ایران https://telegram.me/noavaraneiran

ghavanin

حهت دانلود مجموعه قوانین، مقررات و شیوه نامه های موسسه آموزش از راه دور، اینجا را کلیک نمایید.

asasname

حهت دانلود اساسنامه شورای هماهنگی موسسان مدارس آموزش از راه دور، اینجا را کلیک نمایید.

  متقاضیان ثبت نام در مرکز جامع آموزش از راه دور نوآوران ایران   متن کامل شده ذیل را به شماره ۰۹۱۰۹۰۶۵۳۴۹  ارسال نمایند تا با آنان تماس گرفته شود .   اینجانب  ………………………… متقاضی ثبت نام در پایه تحصیلی  ……………… می باشم . موفق باشید